Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních, službových a technických oborech. Čtyřleté studijní obory za končené maturitou: PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY je zaměřen pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasílatelských služeb, ekonomiky a podnikání. AUTOTRONIK je zaměřen na opravu, diagnostiku a údržbu motorových vozidel. Tříleté učební obory s výučním listem: SLUŽBOVÉ zaměření nabízí vyučení v oborech kuchař, číšník, kuchař číšník pro pohostinství, prodavač nebo cukrář. STAVEBNÍ zaměření v oborech zedník, montér suchých staveb, tesař, pokrývač, instalatér a klempíř. Mezi TECHNICKÉ obory patří obor Truhlář se zaměřením na výrobu nábytku nebo dřevěné konstrukce, nově i na obsluhu CNC strojů a obor Automechanik. Pro uvedené obory škola dále poskytuje možnost nástavbového studia dvouletého v denní formě, nebo tříletého ve formě dálkové. Odborný výcvik zajišťuje na vlastních pracovištích SOŠ a SOU nebo na smluvních pracovištích u firem a podnikatelů na Písecku i Strakonicku. Další nabídkou je několik oborů typu E - Kuchařské práce, Pečovatelské práce, Květinářské práce, Zednické a Zámečnické práce. Jedná se o tříleté učební obory s výučním listem určené pro žáky s problémy se zvládáním učiva.

SOŠ a SOU Písek

pátek 7.1.2022      8.00 - 16.00

sobota 8.1.2022  12.00 - 16.00

pátek 4.2.2022      8.00 - 16.00

sobota 5.2.2022    8.30 - 12.00

Stravování žákům nabízí Školní jídelna a DM Budějovická a ŠJ Komenského. ŠJ Komenského zajišťuje i stravování žáků na odborném výcviku na školních dílnách v Písku. Cena oběda je 32 Kč.

Cena: 1900 Kč/měsíc

Domov mládeže nabízí ubytování ve dvou budovách o celkové ubytovací kapacitě 336 žáků. Součástí DM je jídelna se stravovací kapacitou 1 050 jídel poskytující celodenní stravování. Pokoje jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj, WC a koupelna. Vybavení pokojů je moderní, žáci s vlastním počítačem se mohou připojit k internetu přímo na pokoji. K dispozici je venkovní hřiště s umělým povrchem, dva venkovní areály s pingpongovými stoly, 2 fitcentra, herny se stolním fotbalem a ping-pongem, klubovna s kulečníkem, dvě klubovny s elektronickými šipkami, cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, hudebna s nástroji, studovna, internetové pracoviště, knihovna s počítačovým vybavením, kuchyňky. V každé budově jsou tři klubovny s TV nebo s domácím kinem. Pro ubytované jsou připraveny kroužky, které vedou zkušení pedagogové – hudební, pěvecký, dramatický, ručních prací, drátkování, vitráží, střelecký, vaření, aerobiku a další.

Cena: 1100 Kč/měsíc

V praktické výuce žáci využívají soudobé technologie a zařízení. V teoretické výuce jsou využívány multimediální učebny, odborně specializované učebny, počítačové učebny s moderními SW aplikacemi. Všechny učebny mají internetové připojení. Vybavení školy je průběžně modernizováno s využitím dotačních programů (například pětiosé truhlářské CNC). Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou v Německu. Jako benefity škola nabízí u vybraných oborů prospěchová stipendia a odborné kurzy za sníženou cenu nebo zdarma.

Virtuální prohlídka školy:

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - hlavní budova a vedení školy

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - tř. Národní svobody 28/19

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - ul. Na Spravedlnosti 741/22 - teoretická výuka, OV obor Cukrář

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - středisko odborného výcviku, Samoty 2124 - stavební obory, automobilní obory, obor Truhlář

 

Partnery školy jsou: Hotel Biograf ****, KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN POLANSKÝCH,s.r.o., Hotel ZVÍKOV***, FORD PÍSEK - Auto Novák, Prima Strakonice a.s., SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ, InTePs, s.r.o. a řada dalších firem.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO00511382

Sídlo školy:

Komenského č.p. 86/14
39701
Písek, Písek


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2021/22
přij.
22/2023
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4 Maturitní zkouška 20 15 30 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne
39-41-L/01 Autotronik 4 Maturitní zkouška 21 14 24 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne
29-54-H/01 Cukrář 3 ZZ + výuční list 38 24 30 Žádné Denní Neuvedeno Ne
36-52-H/01 Instalatér 3 ZZ + výuční list 46 24 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
23-55-H/01 Klempíř 3 ZZ + výuční list 9 4 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
65-51-H/01 Kuchař - číšník (číšník, servírka) 3 ZZ + výuční list 14 10 30 Žádné Denní Neuvedeno Ne
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 3 ZZ + výuční list 35 18 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 ZZ + výuční list 17 10 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
66-51-H/01 Prodavač 3 ZZ + výuční list 5 2 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
36-64-H/01 Tesař 3 ZZ + výuční list 8 3 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
33-56-H/01 Truhlář 3 ZZ + výuční list 29 13 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
36-67-H/01 Zedník 3 ZZ + výuční list 8 6 15 Žádné Denní Neuvedeno Ne
75-41-E/01 Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) 3 ZZ + výuční list 10 5 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 3 ZZ + výuční list 10 8 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
23-51-E/01 Strojírenské práce (Zámečnické práce) 3 ZZ + výuční list 5 2 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce) 3 ZZ + výuční list 17 13 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
36-67-E/01 Zednické práce 3 ZZ + výuční list 3 0 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
64-41-L/51 Podnikání 3 Maturitní zkouška 13 13 30 ČJ, M Dálková VYU - nástavba Ne
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 2 Maturitní zkouška 7 6 15 ČJ, M Denní VYU - nástavba Ne
36-44-L/51 Stavební provoz 2 Maturitní zkouška 12 10 20 ČJ, M Denní VYU - nástavba Ne