Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Informace o škole

Naše škola si uvědomuje, že svým žákům musí nabídnout něco víc než jen znalosti. Snažíme se žáky připravit pro život, zaměřit výuku prakticky a zároveň držet krok s moderními trendy ve výuce a zavádět nové poznatky z praxe do výuky. Důležité je však pro nás i dobré klima školy, proto vedeme žáky k rozvíjení mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu, slušnosti a úctě. Preferujeme kooperativní vyučovací metody, aby byli žáci schopni pracovat v týmu. Jsme aktivní škola!
Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Rozvíjíme u žáků podnikatelské dovednosti zakládáním studentských JA firem. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, partnerskou školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, akreditovaným střediskem ECDL.
Studuj u nás! Slovo nuda neznáme! U nás se stále něco děje! Nesedíme jen v lavicích! Cestujeme! Podnikáme! Sportujeme! Spolupracujeme!

školní videoklip

Jsme střední odborná škola se širokou nabídkou maturitních a učebních oborů zaměřených na ekonomiku, techniku, logistiku, strojírenství, turismus či gastronomii.
Naši školu můžete navštívit kdykoliv individuálně po předchozí domluvě na telefonních číslech 728931914 (maturitní obory), 770158135 (učební obory) nebo jste srdečně zváni na DOD -  úterý 8. 2. 2022 14.00-17.00!
Jsme aktivní škola! Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus +, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky, workshopy pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, partnerskou školou Ekonomické fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, členem Jihočeské hospodářské komory, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky, firmy Hauser a většiny kaplických firem, ve kterých absolvují naši žáci odbornou praxi. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže, jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, studovnu, Wi-Fi po celé škole. Pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Město Kaplice podporuje naše žáky poskytnutím náborového a prospěchového stipendia Města Kaplice a pro žáky oboru Strojní mechanik a Operátor skladování logistik je určen i stipendijní program firmy Engel.

Školní jídelna je umístěna  jak na SOŠ, tak na SOU, nemusíte tedy nikam přecházet. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají snídaně a večeře přímo na domově mládeže.

Stravování: snídaně 20 Kč, oběd 38 Kč, večeře 38 Kč

Žáci, pro něž je dojíždění komplikované, mohou využít ubytování na domově mládeže, který je propojen s budovou SOU, Pohorská 86. Pokoje a sociální zařízení procházejí celkovou rekonstrukcí.

Celková cena ubytování a stravného je 2850 Kč/měsíc.

Škola disponuje prostory jak pro  výuku, tak pro samostudium, relaxaci a aktivní odpočinek:

posilovna, tělocvična, školní knihovna, studovna, multimediální učebny, počítačové učebny, jazykové učebny, písárna, učebna autoškoly a další odborné učebny, venkovní učebna, vlastní autoškola, svářečská škola, restaurace, vlastní domov mládeže, Wi-fi po celé škole.

Naše škola je škola otevřená, tj. spolupracujeme nejen s firmami, ale i s vysokými školami, s bankami, mezinárodními organizacemi, zahraničními školami a ostaními institucemi.

Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Spolupracujeme s více jak 40 firmami a organizacemi, ve kterých naši studenti absolvují odbornou praxi nebo odborný výcvik.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO75050081

Sídlo školy:

Pohorská č.p. 86
38241
Kaplice, Český Krumlov


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2021/22
přij.
22/2023
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
63-41-M/02 Obchodní akademie 4 Maturitní zkouška 19 19 30 ČJ, M Denní PŠD Ne
78-42-M/01 Technické lyceum 4 Maturitní zkouška 30 ČJ, M Denní PŠD Ne
65-51-H/01 Kuchař - číšník 3 ZZ + výuční list 12 12 30 Žádné Denní PŠD Ne
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 ZZ + výuční list 22 22 24 Žádné Denní PŠD Ne
66-53-H/01 Operátor skladování 3 ZZ + výuční list 7 7 30 Žádné Denní PŠD Ne
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 ZZ + výuční list 9 9 24 Žádné Denní PŠD Ne
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 ZZ + výuční list 5 5 30 Žádné Denní PŠD Ne
68-42-L/51 Bezpečnostní služby 3 Maturitní zkouška 3 3 30 ČJ, M Dálková VYU - nástavba Ne
68-42-L/51 Bezpečnostní služby 2 Maturitní zkouška 19 19 30 ČJ, M Denní VYU - nástavba Ne

Videa

studentské propagační video školy

studentské propagační video školy

propagační video našich JA firem

propagační video našich JA firem

video z workshopu s odborníkem - šéfkuchařem