Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Informace o škole

Škola s dlouholetou tradicí výuky ekonomických předmětů se nachází v centru města. Poskytuje kvalitní vzdělání v maturitních oborech EKONOMICKÉ LYCEUM a OBCHODNÍ AKADEMIE. Studium je zaměřeno na všeobecné znalosti, odborné dovednosti a komunikaci ve dvou cizích jazycích.
Absolvent oboru vzdělání obchodní akademie využívá při uplatnění na trhu práce základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání především při výkonu ekonomických a administrativních činností ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovním ruchu, peněžnictví a pojišťovnictví, veřejné správě, a to v organizacích s různou právní formou. Vhodné uplatnění může nalézt v pracovní pozici ekonoma, účetního, obchodního zástupce, asistenta, referenta atp. Vzdělávací program vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání může absolvent využít k dalšímu studiu především na ekonomických fakultách vysokých škol a na vyšších odborných školách s ekonomickým zaměřením.

DOD: čt 4.11.2021 od 13:00 do 17:00, so 15.1.2022 od 10:00 do 14:00.
Objekt bezbariérově přístupný. Údaje ve sloupci přijato - uveden počet odevzdaných zápisových lístků. Obor Obchodní akademie - odevzdáno 60 zápisových lístků z 91 přijatých uchazečů. Obor Ekonomické lyceum - odevzdáno 30 zápisových lístků z 45 přijatých uchazečů. Celkem odevzdalo zápisové lístky 90 žáků, z toho 46 žáků bylo přijato na základě odvolání.

Žáci naší školy se nejčastěji stravují ve školní jídelně v ulici Holečkova vzdálené od školy 10 min pěší chůzí.

Ubytování si žáci zajišťují nejčastěji v DM, Holečkova 2 vzdálené od školy 10 min pěší chůzí a v DM U Hvízdala, který je dostupný MHD.

Čtyři počítačové učebny pro výuku odborných předmětů a předmětu Informační a komunikační technologie.

Dvě jazykové učebny umožňující efektivnější výuku cizích jazyků.

Žákovská knihovna, žákovská místnost - studovna, bufet, nápojový automat.

Škola má vlastní tělocvičnu.

Během prezenční výuky škola spolupracuje s odborníky z praxe, kteří se účastní výuky.

Odborná praxe je zařazena do 3. ročníku. Doba trvání - 3 týdny obor Ekonomické lyceum, 4 týdny obor Obchodní akademie.

Odbornou praxi vykonává žák u zaměstnavatele na základě smlouvy o odborné praxi, jejíž součásti je plán prováděných činností.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60076046

Sídlo školy:

Husova tř. č.p. 1849/1
37001
České Budějovice, České Budějovice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2021/22
přij.
22/2023
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 4 Maturitní zkouška 105 30 30 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne
63-41-M/02 Obchodní akademie 4 Maturitní zkouška 161 60 60 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne