Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

Informace o škole

Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Studium je organizováno ve dvou formách jako denní.

  • Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol.
  • Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky.

Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání. Vyučování téměř všech předmětů je doplňováno praktickou činností a exkurzemi v ČR i v zahraničí.

Čtyři knihovny bohatě vybavené odbornou literaturou a beletrií, domácí i cizojazyčnou, moderní učebny i kabinety přírodovědných předmětů jsou důležitým předpokladem pro úspěšnou výchovně vzdělávací práci. Škola má rozvinuté partnerské vztahy s gymnázii v německém Neckargemündu, rakouském Kremsu a Zwettlu a slovenských Zlatých Moravcích. Podílíme se na realizaci projektů ASP UNESCO, při nichž mimo jiné reprezentujeme Českou republiku. Drtivá většina našich absolventů pokračuje vzděláváním na vysokých školách v České republice i zahraničí.

DOD: probíhá 1x ročně, bližší info na webových stránkách; škola je bezbariérová; přijímací zkoušky probíhají formou JPZ
Cena stravného: Oběd pro žáky 11 - 14 let 30,- Kć
                                           žáci 15 - 18 let  35,- Kč

Možnost stravování ve školní jídelně v budově gymnázia.

Cena: 700 Kč/měsíc

Není poskytováno. V případě potřeby je ubytování žáků možné v Domově mládeže přímo v Jindřichově Hradci.

Škola nabízí velké množství mimoškolních aktivit např. latinu pro začátečníky i pokročilé, společenské hry, klub mladých dějepisců, stolní tenis, FIE, háčkování aj.
Škola má vlastní tělocvičnu, využíváme kurzů bruslení a plaveckého výcviku.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60816767

Sídlo školy:

Husova č.p. 333
37701
Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2023/24
přij.
24/2025
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium 8 Maturitní zkouška 74 30 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ano
79-41-K/41 Gymnázium 4 Maturitní zkouška 93 54 60 ČJ, M Denní Neuvedeno Ano