Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

Burza škol

Vážení uchazeči o studium,

jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu. Naše škola se i v letošním roce zapojila do online burzy škol JHK, která se koná od 11. do 13. ledna 2022. V online vysílání se na vás budeme těšit po celé tři dny vždy v 9:00, 15:00 a 17:00 hodin.

K online vysílání používáme následující aplikaci: MS Teams
V případě potřeby se podívejte na návod, jak s aplikací pracovat.

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje a v určený čas se přihlaste.

Termín

9:00 - 10:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00

úterý 11.01.2022

přihlásit se

přihlásit se

přihlásit se

středa 12.01.2022

přihlásit se

přihlásit se

přihlásit se

čtvrtek 13.01.2022

přihlásit se

přihlásit se

přihlásit se

Jak se přihlásit?

  • Vyberte si datum a čas, který vám vyhovuje
  • 10 minut před začátkem klikněte na uvedený odkaz
  • Připravte si dotazy, které vás zajímají.

Něco se nepovedlo? Nevadí, jsme tu pro vás.

Kontakt na zástupce školy - dotazy ke studiu na škole
Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy
Tel.: +420384361253
email: vetyskova@gvn.cz


Technická podpora Impulsu pro kariéru a praxi
Napište nám

Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Studium je organizováno ve dvou formách jako denní.

  • Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol.
  • Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky.

Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání. Vyučování téměř všech předmětů je doplňováno praktickou činností a exkurzemi v ČR i v zahraničí.

Čtyři knihovny bohatě vybavené odbornou literaturou a beletrií, domácí i cizojazyčnou, moderní učebny i kabinety přírodovědných předmětů jsou důležitým předpokladem pro úspěšnou výchovně vzdělávací práci. Škola má rozvinuté partnerské vztahy s gymnázii v německém Neckargemündu, rakouském Kremsu a Zwettlu a slovenských Zlatých Moravcích. Podílíme se na realizaci projektů ASP UNESCO, při nichž mimo jiné reprezentujeme Českou republiku. Drtivá většina našich absolventů pokračuje vzděláváním na vysokých školách v České republice i zahraničí.

DOD: probíhá 1x ročně, bližší info na webových stránkách; škola je bezbariérová; přijímací zkoušky probíhají formou JPZ
Cena stravného: Oběd pro žáky 11 - 14 let 30,- Kć
                                           žáci 15 - 18 let  35,- Kč

Možnost stravování ve školní jídelně v budově gymnázia.

Cena: 700 Kč/měsíc

Není poskytováno. V případě potřeby je ubytování žáků možné v Domově mládeže přímo v Jindřichově Hradci.

Škola nabízí velké množství mimoškolních aktivit např. latinu pro začátečníky i pokročilé, společenské hry, klub mladých dějepisců, stolní tenis, FIE, háčkování aj.
Škola má vlastní tělocvičnu, využíváme kurzů bruslení a plaveckého výcviku.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60816767

Sídlo školy:

Husova č.p. 333
37701
Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2022/23
přij.
23/2024
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium 8 Maturitní zkouška 74 30 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ano
79-41-K/41 Gymnázium 4 Maturitní zkouška 93 54 60 ČJ, M Denní Neuvedeno Ano