Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Informace o škole

Výuka je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Záleží nám na kvalitě našich studentů, kteří se díky tomu mohou vzájemně motivovat. Usilujeme nejen o rozšiřování jejich vědomostí, ale chceme pečovat i o jejich duchovní svět a hodnoty. Zakládáme si na odborně a lidsky kvalitním učitelském sboru a rodinném prostředí naší školy. Respektujeme individuality našich žáků a snažíme se o jejich všestranný rozvoj. Máme propracovaný systém hodnocení a jednoznačný systém pravidel chování. Důležitými hodnotami pro naši školu jsou vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra ve vztazích ředitelka – učitelé – studenti – rodiče (a naopak). Nabízíme velké množství předmětů a mimoškolních aktivit. Naprostá většina našich studentů úspěšně pokračuje ve vzdělávání na vysokých školách doma i v zahraničí.

DOD: vzhledem k epidemiologické situaci zatím neproběhl žádný Den otevřených dveří, veškeré důležité informace týkající se školy, studia, popř. přijímacích zkoušek průběžně vkládáme na školní web www.gymtrebon.cz .

Jakmile to situace dovolí, dveře našeho gymnázia budou určitě pravidelně otevírány.

Žáci mají možnost navštěvovat jídelnu ZŠ s výběrem ze tří jídel.

Vybavení gymnázia odpovídá nejvyšším standardům a aktuálním trendům, všichni žáci mají pro výuku odobrných předmětů k dispozici moderně a účelně vybavené učebny, ve škole jsou areály biologie, fyziky, chemie, ICT, cizích jazyků, výtvarné výchovy, které jsou doplněny o laboratoře či praktické učebny, ve škole je velká knihovna, která zároveň slouží jako praktický alternativní výukový prostor, nebo jako studovna a čítárna, pro tělocvik využíváme velkou tělicvičnu s moderním zázemím (sauna, posilovna, nářaďovna, horolezecká stěna aj.), máme k dispozici venkovní výukové prostory (terasa, pergola), škola je bezbariérová, historickou velkou aulu využíváme pro mimořádné příležitosti (přednášky, koncerty, školní rituály apod.).

Naše gymnázium je školou přidruženou k UNESCO. Prioritou školy je co nejužší spolupráce s Českou akademií věd (Mikrobiologický a Botanický ústav) – naši žáci se pravidelně zapojují do projektu Otevřená věda, vypracovávají úspěšné práce v rámci SOČ. Spolupracujeme s Českou křesťanskou akademií, která na půdě školy každoročně pořádá sérii zajímavých přednášek a panelových diskuzí. Jsme partnerskou školou Státního oblastního archivu v Třeboni, jsme Fakultní školou PřF UK, úzce spolupracujeme s místními firmami (v rámci kariérového poradenství). Samozřejmostí je pro nás pravidelné zapojování do různých charitativních projektů. Velmi úspěšní jsme v projektu Adopce na dálku, spolupracujeme s Diakonií Rolnička, Člověkem v tísni, Dětským domovem v Boršově n. Vlt.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60816945

Sídlo školy:

Na sadech č.p. 308
37901
Třeboň, Jindřichův Hradec


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium 8 Maturitní zkouška 99 30 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ne
79-41-K/41 Gymnázium 4 Maturitní zkouška 64 29 30 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.