Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

Informace o škole

Gymnázium Dačice poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Nabízí čtyřletý a osmiletý obor denního studia a připravuje žáky pro studium na vysokých školách u nás i v zahraničí.

Studium osmiletého oboru je vhodné pro žáky a žákyně současných 5. tříd základních škol, jež se v dosavadní školní docházce projevili jako zvídavé osobnosti, které učení a škola baví. Má všeobecné zaměření a posílenou výuku českého jazyka, matematiky a cizích jazyků, z nichž první se vyučuje již v primě, druhý cizí jazyk se žáci začínají učit od sekundy. V kvartě nabízí žákům volitelný předmět – digitální technologie nebo laboratorní techniku.

Studium čtyřletého oboru má všeobecné zaměření, čemuž odpovídá i skladba vyučovacích předmětů. Klade důraz na čtenářskou, informační a matematickou gramotnost studentů, jež je rozvíjena ve speciálních předmětech od 1. ročníku. Volitelné semináře, z nichž si studenti vybírají podle svého zaměření od 2. ročníku, jsou společné pro osmileté i čtyřleté studium.

Zakládáme si na otevřené komunikaci, studijní atmosféře a vztazích založených na důvěře a vzájemném respektu.

Ahoj deváťáku

Den otevřených dveří: čtvrtek 13.1.2022
Studijní obor osmileté gymnázium je vhodný pro žáky a žákyně současných 5.tříd základních škol, jež se v dosavadní školní docházce již projevili jako zvídavé osobnosti, které učení a škola baví. Absolventům základních škol nabízíme studium čtyřletého oboru. Oba obory mají všeobecné zaměření, čemuž odpovídá i skladba vyučovacích předmětů. Studium klade důraz na čtenářskou, informační a matematickou gramotnost žáků, která je rozvíjena ve speciálních předmětech. Nedílnou součástí vzdělávání jsou jazykové zájezdy do zahraničí a možnost získání certifikátů z jazykových zkoušek. Vzdělávání je ukončeno státní maturitní zkouškou a poté je absolvent připraven ke studiu humanitních, přírodovědeckých i technických oborů na vysokých školách.

Školní jídelna se nachází přímo v budově školy a nabízí výběr ze dvou jídel. Obědy je možné objednat on-line.

Cena: 500 Kč/měsíc

Během studia na Gymnáziu v Dačicích Vám budou k dispozici nově vybavené učebny IVT a cizích jazyků i letos otevřená laboratoř přírodních věd.

Disponujeme také mobilní učebnou s 24 iPady a 24 MacBooky, které v hodinách využíváme. K tomu je zapotřebí Apple TV nainstalovaná ve všech třídách. Internetové připojení v budově gymnázia je samozřejmostí.

V areálu školy se také nachází dvě tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště i školní jídelna.

Gymnázium Dačice dlouhodobě spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti, např. s VŠ polytechnickou v Jihlavě nebo Jihočeskou univerzitou v ČB, kde se žáci účastní fyzikálních měření. 

V rámci kariérového poradenství žákům probíhá spolupráce s firmami, např. THK Rhythm Automotive Czech a. s., která představuje jednoho z největších lokálních zaměstnavatelů na Dačicku.

Formu charitativních projektů má spolupráce s místní organizací Dačický zvoneček, která usiluje o začlenění dětí a dospělých s postižením do společnosti.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60816929

Sídlo školy:

B. Němcové č.p. 213
38001
Dačice, Jindřichův Hradec


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2021/22
přij.
22/2023
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium 8 Maturitní zkouška 56 28 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ne
79-41-K/41 Gymnázium 4 Maturitní zkouška 33 18 30 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne

Videa

Ahoj páťáku