Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Informace o škole

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 patří mezi školy, které se těší v jihočeském regionu největšímu zájmu uchazečů ze základních škol (v posledních třech letech podalo nejvíce uchazečů o střední vzdělávání přihlášky právě na tuto školu: na osmiletém gymnáziu s kapacitou 30 míst se jednalo o 203 přihlášek v roce 2017, 191 v roce 2018 a 218 v roce 2019). Každoročně dosahují naši žáci výborných výsledků v různorodém spektru vědomostních a sportovních soutěží, a to i na mezinárodní úrovni. Širokou nabídkou bezplatných kroužků/klubů se snažíme, aby naši žáci zůstávali dobrovolně „ve škole po škole,“ čímž usilujeme o další podporu jejich potenciálu, nadání a talentu. Žákům, kteří vykazují dočasnou školní neúspěšnost, pomáháme formou konzultací a doučování. Výborných výsledků dosahují studenti posledních ročníků při skládání maturitní zkoušky a prokazují zároveň vysokou úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy.
DOD: Sportovní gymnázium: 3.11.2022, všeobecné gymnázium: 3.1.2023, Přijímací zkoušky nanečisto:21.1.2023 (so). Noc mladých vědců a umělců: 10.2.2023.
Žáci se vzdělávají v příjemném a kultivovaném prostředí krásně zrenovované budovy gymnázia v centru města, která vyniká svou velmi dobrou vybaveností moderními didaktickými pomůckami a informačními technologiemi.
Hlavními partnery školy jsou: MENSA České republiky, Microsoft, Skupina ČEZ
Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60075775

Sídlo školy:

Česká č.p. 142/64
37001
České Budějovice, České Budějovice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2023/24
přij.
24/2025
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné) 8 Maturitní zkouška 176 30 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ne
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné) 4 Maturitní zkouška 101 30 30 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 4 Maturitní zkouška 97 30 30 ČJ, M, TZ Denní Neuvedeno Ne